Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

 • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
 • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
 • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Ubezpieczenia majątkowe

Dla Kogo?

Ubezpieczenia majątkowe to produkty chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem oraz utratą majątku.

Korzyści

Ubezpieczenia majątkowe chronią dotychczasowy dorobek życiowy przed skutkami zniszczenia bądź utraty: np. w przypadku pożaru mieszkania, kradzieży pojazdu. Tego rodzaju produkty mogą zabezpieczać mienie na wypadek szkód spowodowanych żywiołami lub wypadkó, którym nie jesteśmy w stanie zapobiec.

Ubezpieczenia te pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź).

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możemy przykładowo:

 • mieszkania,
 • domy,
 • domki letniskowe,
 • domy w budowie,
 • magazyny,
 • hale,
 • inne budynki i budowle i ich wyposażenie,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • surowce,
 • towary,
 • wyprodukowane przedmioty,
 • uprawy,
 • produkty rolne,
 • ruchomości domowe (wyposażenie znajdujące się w domu, mieszkaniu)
 • dzieła sztuki,
 • środki płatnicze,
 • papiery wartościowe,
 • biżuterię,
 • jachty,
 • samoloty,
 • statki,
 • łodzie,
 • skutery,
 • rowery
 • a także zwierzęta domowe i hodowlane.

Skorzystaj z pomocy licencjonowanego Brokera ubezpieczeniowego, który  oszacuje ryzyka oraz przygotuje najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl