Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

 • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
 • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
 • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Ubezpieczenia komunikacyjne

Dla Kogo?

Ubezpieczenia komunikacyjne to szczególny rodzaj ubezpieczeń, które kierowane są do posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych. Umowę ubezpieczeniową zawiera się zarówno z osobami fizycznymi jak też osobami prawnymi. Mogą zostać objęci ubezpieczeniem także jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, na rachunek właściciela pojazdu.

Wyróżniamy ubezpieczenie OC i AC:

 • Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, za jazdę pojazdem bez dowodu ubezpieczenia może zostać wystawiony mandat.
 • Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Zakres polisy AC określa odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za poniesioną stratę.

To kiedy ubezpieczenie nie obejmie szkód określają wyłączenia z odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z którymi również warto się zapoznać przed zawarciem umowy. Najważniejsze wyłączenia wskaże ci Twój Broker ubezpieczeniowy.

Korzyści

Ubezpieczenia komunikacyjne, czy to obowiązkowe czy też dobrowolne, powinien posiadać każdy kierowca. Bez względu na to, czy porusza się dopiero co zakupionym nowym samochodem, czy też kilkuletnim lub wybitnie starszym autem- powinien się zabezpieczyć przynajmniej w minimalnym stopniu. Ubezpieczenie samochodowe to wynalazek, który chroni nie tylko kierowcę czy właściciela pojazdu, ale także osoby trzecie i ich mienie.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje wówczas, jeśli osoba będąca posiadaczem lub kierująca pojazdem, zobowiązana jest do odszkodowania za szkodę, która wyrządzona została w związku z ruchem tego pojazdu. Następstwem takie szkody może być na przykład śmierć, uszkodzenie ciała, poważny rozstrój zdrowia czy też utrata, uszkodzenie bądź zniszczenie mienia.

Standardowe ubezpieczenie AC oraz jego zakres, to:

 • uszkodzenie
 • zniszczenie
 • zniszczenie wyposażenia
 • zniszczenie samoczynne układu mechanicznego (wyłączenia – w wyniku nieodpowiedniego tankowania i uzupełniania płynów, itp.)
 • kradzież pojazdu
 • kradzież części wyposażenia lub elementów zamiennych

Skorzystaj z pomocy licencjonowanego Brokera ubezpieczeniowego, który  przygotuje ofertę ubezpieczeniowa OC i AC.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl