Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

  • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
  • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
  • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Ubezpieczenia finansowe

Dla kogo?

Ubezpieczenia finansowe to bardzo szeroka grupa produktów oferująca ochronę zarówno dla spółek, jak i dla członków ich władz oraz pracowników.

Korzyści

Ubezpieczenia Finansowe to nowatorskie podejście do zabezpieczania środków finansowych, zarówno przeznaczonych na oszczędności jak i tych przeznaczonych na inwestycję.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie finansower obejmuje zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta gwarancji na wypadek nie wywiązania się przez Ubezpieczającego ze zobowiązań, którego gwarancja dotyczy.

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, jak i wewnętrzna sytuacja w spółce również są uwzględnione w oferowanej ochronie. Ochroną mogą zostać objęci ustępujący członkowie zarządu (na okres do 6 lat), jak również mogą zostać włączone do ochrony nowe podmioty zależne spółki.

Skorzystaj z pomocy licencjonowanego Brokera ubezpieczeniowego, który  przygotuje najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl