Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

 • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
 • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
 • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) stanowią cześć obecnego systemu emerytalnego, tzw. II filar (jeden z trzech, które tworzą nowy system emerytalny).
Istotą działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Środki pieniężne trafiają do OFE poprzez ZUS w postaci części składek na ubezpieczenie emerytalne:

 • do OFE trafiało dotychczas 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne;
 • obecnie składki przekazywane do OFE są zmniejszone do 2,3 %, gdzie pozostałe 5 % trafi na specjalne indywidualne subkonta w ZUS;
  • ustawa zakłada, że składka będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 %.

Fundusze emerytalne mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz nie może odmówić mu członkostwa. Zarazem istnieje obowiązek przynależności do funduszu dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem społecznym urodzonej po 31 grudnia 1968 r. Osoby, które nie wybrały funduszu są przypisywane do funduszu w drodze losowania, które organizuje ZUS. Członek funduszu może zdecydować o zmianie funduszu, a fundusz do którego należy nie może ograniczać jego prawa do wystąpienia, jeżeli dokonał on wyboru innego funduszu. Decyzja o zmianie funduszu oznacza przeniesienie do tego funduszu zgromadzonych środków w drodze tzw. wypłaty transferowej.

Otwarte fundusze emerytalne są odrębnymi podmiotami, mają osobowość prawną. Są jednak tworzone, zarządzane i reprezentowane w stosunkach z osobami trzecimi przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) - podmioty prywatne działające w formie spółek akcyjnych. Zarówno OFE, jak i zarządzające nimi PTE, podlegają nadzorowi państwa - właściwym organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Obowiązkiem funduszu emerytalnego zapisanym w ustawie jest lokowanie aktywów, z zastrzeżeniem zapewnienia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

Źródlo: www.knf.gov.pl

Korzyści

 • Twoje składki trafiają na indywidualne konto;
 • Są one inwestowane na rynku kapitałowym co pozwala na ciągłe pomnażanie zgromadzonego kapitału (w przypadku składek przekazanych do ZUS kapitał  jest wykorzystywany na bieżącą wypłatę świadczeń emerytalnych);
 • Duże bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału;
  • inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe,
  • przepisy prawne regulujące funkcjonowanie OFE oraz nadzór Komisji Nadzoru Bankowego;
 • Kapitał zgromadzony na prywatnym koncie jest dziedziczony w przypadku śmierci członka OFE przed osiągnięciem wieku emerytalnego;

Dowiedz się więcej u Swojego Doradcy Serwisowego.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl