Zapewniamy Ci osobistego Doradcę Serwisowego reagującego na potrzeby

  • Finansowy "Anioł Stróż", doskonale zorientowany w Twojej sytuacji finansowej, sugerujący najtrafniejsze rozwiązania z zakresu finansów osobistych
  • Rzeczowe doradztwo w zakresie posiadanych produktów oraz pomoc w zakresie doboru nowych
  • Optymalna dywersyfikacja dotychczasowych portfeli oraz zwiększanie ich efektywności

Kompleksowe ubezpieczenia dla firm

Dla kogo?

Kompleksowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie oraz dla wszystkich podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi. W wielu towarzystwach są ograniczenia dotyczące sumy ubezpieczanego majątku, lecz zadaniem Brokera jest znalezienie polisy lub jej wynegocjowanie na indywidualnych warunkach.

Korzyści

Polisa kompleksowa gwarantuje możliwie maksymalną ochronę ubezpieczeniową rzeczowych składników mienia. Polisa łączy w sobie możliwość ubezpieczenia szerokiej gamy ryzyk majątkowych. Pokrywa ochroną ubezpieczeniową szkody w przedmiotach ubezpieczenia jak również pokrywa koszty związane ze zdefiniowanymi zdarzeniami losowymi.

Niezwykle ważnym aspektem kompleksowego ubezpieczenia firm jest możliwość włączanie do warunków dodatkowych klauzul oraz rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o specyficzne dla Twojej działalności ryzyka i koszty niestandardowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Standardowa kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek wszystkich nagłych, niespodziewanych i niezależnych od Twojej woli zdarzenia losowe, które nie zostały ewidentnie wyłączone w OW ubezpieczenia lub innych postanowieniach dodatkowych.

Typowe zagrożenia pozostających z reguły poza podstawowym zakresem ochrony:

  • szkody powstałe w wyniku awarii mechanicznej
  • szkody powstałe w wyniku awarii elektrycznej

Ryzyka te obejmowane są ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego lub ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń w ramach osobnej polisy.

Skorzystaj z pomocy licencjonowanego Brokera ubezpieczeniowego, który określi ryzyka i przygotuje indywidualną ofertę ubezpieczeniową.

 

 

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl